Održan info dan o preduzetništvu u Mačvanskoj srednjoj školi u Bogatiću

268

U Mačvanskoj srednjoj školi u Bogatiću  03. oktobra održan je info dan i  promocija preduzetništva i preduzetničkog duha.  Učenici završne godine ove škole su na taj način stekli sveobuhvatnu  sliku o značaju preduzetništva  kako sa stanovišta pojedinaca koji pokreću biznis kako bi sebi obezbedili egzistenciju tako i za širu zajednicu i ekonomski razvoj.  Učenici su upoznati sa pojmom preduzetništva i njegovim značajem , motivima i osobinama preduzetnika,  kao i sa prednostima i manama preduzetništva.

Promocija preduzetništva i preduzetničkog duha  je jedna od pet usluga koje Agencija kroz Seta standardizovanih usluga za MMSPP pruža privrednim subjektima i početnicima u poslovanju kako bi unapredili svoje poslovanje i obezbedili opstanka na tržištu.Info danu  je prisustvovalo 24 učenika sa svojim profesorima..