Odobren projekat „Unapređenje saradnje i jačanje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u Mačvanskom i Kolubarskom regionu“

308

Razvojna agencija Srbije (RAS) odobrila  je šest projekata u okviru Programa za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou među kojima je i projekat sa kojim je Regionalna razvojna agencija Podrinja Podgorine i Rađevine zajedno sa opštinama Mali Zvornik, Bogatić, Ljubovija , Osečina, Krupanj i gradovima Loznicom i Valjevom, kao partnerima, aplicirala.

Ukupan budžet projekta „Unapređenje saradnje i jačanje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u Mačvanskom i Kolubarskom regionu“ je 318.000,00 dinara. Cilj projekta je unapređenje ekonomskog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta ARRA, JLS i KLER. Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 18 meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS.

 

                               Obaveštenje o odobrenim sredstvima