Obuka u okviru projekta „NISI SAMA – IMAŠ NAS“

312

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine  je  u  Bogatiću 5. i 6. avgusta održala obuku za započinjanje posla za 15 žena u okviru projekta „Nisi sama – imaš nas“. Ovaj projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nosilac projekta je Udruženje žena „Crnobarke“ iz Crne Bare, a partneri su  – pored Agencije –   Centar za socijalni rad iz  Bogatića  i preduzeće Marketing, produkcija štampa „PERFECT“ Bogatić.

Projekat podrazumeva jačanje veza svih aktera koji su uključeni u temu ekonomskog osnaživanja žena, kao i  u položaj žena  i žena žrtava nasilja , kroz aktivnosti koje predviđaju unapređenje lokalnih kapaciteta, odnosno saradnju koja uključuje institucionalnu podršku, jedinice lokalnih samouprava i partnera koji pružaju direktnu podršku. Kroz projektne aktivnosti, jača se i unapređuje međusobna saradnja, dok se transfer znanja i razmena iskustava  dugogodišnjih iskusnih žena u oblasti prerade voća i povrća, starih zanata objedinjuje, kao i u oblasti preduzetništva i mogućnosti ekonomskog osnaživanja.

Agencija kao partner će održati dve obuke za započinjanje posla u toku trajanja projekta, u cilju unapređenja znanja i veština žena polaznica na obukama u okviru preduzetništva i mogućnosti započinjanja sopstvenog posla. Korisnici projekta su prvenstveno žene koje su pretrpele nasilje i koje su evidentirane kod Centra za socijaalni rad, ali i nezaposlene žene koje žive na selu koje treba edukovati i ohrabriti da preuzmu inicijativu za sopstveno dostojanstvo i lični razvoj, žene koje se bave preradom voća i povrća, kao i starim zanatima u okviru Udruženja i sve žene od 18 – 60 godina, koje su zaintersovane za unapređenje sopstvenog ekonomskog položaja