Obuka pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje održana u Krupnju

1453
krupanj-pregled-zastite-kvaliteta

U  opštini Krupanj,15. i  16. Maja, Regionalna razvojna agencija  Podrinja, Podgorine i Rađevine održala  je  dvodnevnu  obuku  na temu Pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje.

Program obuke obuhvatio je sledeće teme:

– Pojam kvaliteta
-Upravljanje kvalitetom
-Primena sistema menadžmenta kvalitetom u organizaciji
-Savremeni trendovi

Učesnici obuke, predstavnici MMSP i preduzetnika i potencijalni preduzetnici, upoznati su sa relevantnim standardima za sisteme menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine. Obuka je bila uvod u detaljnije konsultacije i imala je za cilj podizanje svesti o ključnim konceptima i pristupima različitih sistema menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine i o procesima za uvođenje i sertifikaciju.