JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2020. GODINI

418

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini (u daljem

tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u

saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju

Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 850.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na

finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalnesamouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da

podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki

privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono

održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog

prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala.

Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i

visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;

– kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet

godina), uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog

ulaganja;

– nabavku softvera i računarske opreme.

Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske

efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za

preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinaraza sve privredne subjekte.

Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa

ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period

2

do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne

godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora

uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine

privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke

i 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna

sredstva sa pratećom dokumentacijom, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda. Sva

dokumentacija se predaje u dva primerka.

Adrese Fonda su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva iz Programa ne utroše, a

najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom programu može se preuzeti na linku https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-preduzetnistva-kroz-razvojne-projekte-u-2020-godini/