U Malom Zvorniku održana završna obuka na temu ,,Pisanje i implementacija projekata“ po projektu ,,Unapređenje saradnje i jačanje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u mačvanskom i kolubarskom regionu“

2464

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine organizovala je završnu dvodnevnu radionicu u okviru projekta ,,Unapređenje saradnje i jačanje kapaciteta subjekata regionalnog razvoja u Mačvanskom i Kolubarskom regionu“ na temu ,, Pisanje i implementacija projekata“ koje partnerski finansiraju RRA PPR DOO i Razvojna agencija Srbije.

Radionica je održana 10.12. i 11.12.2018. godine u Malom Zvorniku, a o pripremi i sprovođenju projekata govorio je Leopold Rolinger projekt menadžer i konsultant, čovek sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti sa preko 30 uspešno napisanih i sprovedenih projekata iza sebe.

Teme koje su obrađene prvi dan su obuhvatale pripremu projekata: ciljeve i zadatke projekta, partnere na projektu, koje su ciljne grupe i aktivnosti, zatim rezultate koje dobijamo sprovođenjem tih aktivnosti, kao i održivost projekta. Monitoring, evaluacija i revizija kao bitni elementi projekta, i na kraju izradu budžeta i logičke matrice.

Drugi dan radionice obuhvatao je teme i elemente za sprovođenje projekata: ugovor i vodič za realizaciju projekta, projektni tim i promociju projekta, javne nabavke i narativno i finansijsko izveštavanje i na kraju dokumentacija o realizaciji projekta.

Obuci su prisustvovali predstavnici grada Loznice, TOG Loznice, opština Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik, kao i zaposleni u RRA PPR DOO Loznica.