Sastanci sa građanima na promociji inicijativa u funkcionalnom regionu Mačva

1170
sastanci-sa-gradjanima2

U okviru projekta Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi konzorcijum partnera koji čine NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija) u periodu od 23.septembra do 14. oktobra održane su sastanci na kojima su građanima, predstavnicima udruženja i civilnog sektora, individualni poljoprivredni proizvođači, predstavnici institucija  informisani o  inicijativama koje su identifikovane na teritoriji funkcionalnog regiona Mačva.

Sastanci su održani 23. septembra u Loznici, 26. septembra  u  Malom Zvorniku, 04. oktobra u  Ljuboviji, 05. Oktobra u  Osečini,  10. oktobra u Krupnju, 13. oktobra u  Valjevu, i 14.oktobra u Bogatiću.  Ukupno je na ovim sastancima prisustvovalo 125 učesnika.

Prisutni na  ovim sastancima imali su priliku da se upoznaju sa inicijativama koje su nastale u periodu od 20. juna 2016. kroz konsulatativni proces sproveden kroz niz aktivnosti – sastanci, informisanje putem sredstava javnog informisanja, komunikacije sa jedinicama lokalne samouprave, a koje doprinose ruralnom i regionalnom razvoju ove funkcionalne regije.

Projektna inicijativa „Unapređenje turizma u funkciji ruralnog i regionalnog razvoja na teritoriji mačvanskog i kolubarskog okruga“ identifikovana je putem konsultativnog procesa koji je sproveden kroz institucionalni okvir RRA Loznica  i to kroz sastanke sprovedene sa zainteresovanim stranama u nekoliko sektora: javni sektor (predstavnici turističkih organizacija partnerskih opština ), poljoprivreda (registrovana poljoprivredna gazdinstva, proizvođači hrane, udruženja poljoprivrednika, udruženje žena, biciklistička udruženja), zaštita životne sredine, kao i druge javne službe od interesa. Kroz proces identifikacije Projektne inicijative konsultovani su nacionalni razvojni dokumenti koji tretiraju pitanja ruralnog i regionalnog razvoja, kao što su: Strategija razvoja turizma Republike Srbije, Nacionalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj Republike Srbije 2015 – 2020, Nacionalna strategija održivog razvoja Srbije, Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja republike Srbije za period 2014-2024., Nacionalna strategija za mlade i Strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti, Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć za period 2014-2017. Tokom procesa identifikacije Projektne inicijative podrazumevano je  uvažavanje prioriteta PRRRS SDC programa, na način da predložena inicijativa uspostavlja funkcionalni teritorijalni razvoj, podstiče endogeni razvoj i prevazilazi administrativne granice, omogućuje široka partnerstva i participativnost zainteresovanih strana, mogućnost primene inovacija i tehnološkog razvoja, uvećava regionalnu konkurentnost, atraktivnost za strana i domaća ulaganja, veću zapošljivost, mogućnost finansiranja od strane EU u kasnijim fazama realizacije, očuvanje prirodnih resusrsa i pozitivan uticaj na životnu sredinu, osnaživanje uticaja i aktivnosti strana koje učestvuju, kao i uticaj inicijative na rodnu ravnopravnost i položaj mladih. 

sastanci-sa-gradjanima3

Opšti cilj inicijative se svakako odnosi na postavljanje čvrstih temelja za dalji razvoj turizma i stvaranje pozitivne klime za saradnju na nivou regije, odnosno formiranje funkcionalnog regiona, što će između ostalog, implicirati mnogo veće mogućnosti za dobijanje sredstava za projekte iz EU fondova u narednom periodu. Samo partnerstvo je inovativno u smislu da su prvi put na ovakav način različite kategorije učesnika okupljene na ovom prostoru prepoznajućiopšti  interes od zajedničke saradnje i svesni su da svako svojim udelom u inicijativni može značajno da doprinese da se formira jedinstven i prepoznatljiv proizvod koji će brendirati region.

Ova  inicijativa  oko sebe okuplja  33  partnera.

Inicijativa „Unapređenje proizvodnje i prerade lekovitog i aromatičnog bilja i jagodičastog voća u funkciji zaustavljanja migratornih procesa i devastacije sela“ je identifikovana putem konsultativnog procesa koji je sproveden kroz institucionalni okvir RRA Loznica  sa PSSS „Poljosavet“ Loznica, kroz bilateralne sastanke sprovedene sa zainteresovanim stranama u nekoliko sektora: poljoprivreda (primarni poljoprivredni proizvođači i preduzetnici u poljoprivredi, udruženja pčelara, malinara), javni sektor (predstavnici lokalnih samouprava i javna preduzeća od interesa za inicijativu), druge javne službe od interesa kao i sa predstavnicima postojećih organizacija civilnog društva.

Inicijativa predstavlja odraz funkcionalnog prostora i komleksnosti odnosa u okviru tog prostora, koji postoje između različitih aktera.Kroz proces identifikacije Projektne inicijative konsultovani su nacionalni razvojni dokumenti koji tretiraju pitanja ruralnog i regionalnog razvoja, kao što su: Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja republike Srbije za period 2014-2024., Nacionalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj Republike Srbije 2015 – 2020, Nacionalna strategija održivog razvoja Srbije, Program IPARD II, Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć za period 2014-2017.

Prilikom identifikacije Projektne inicijative uvažavani su prioriteti PRRRS SDC programa, na način da predložena inicijativa uspostavlja funkcionalni teritorijalni razvoj, omogućuje široka partnerstva i participativnost zainteresovanih strana, mogućnost primene inovacija i tehnološkog razvoja, atraktivnost za strana i domaća ulaganja, veću zapošljivost, mogućnost finansiranja od strane EU u kasnijim fazama realizacije, očuvanje prirodnih resusrsa i pozitivan uticaj na životnu sredinu, kao i uticaj inicijative na rodnu ravnopravnost i položaj mladih.

Ova inicijativa oko sebe okuplja 30  partnera.

sastanci-sa-gradjanima4

 Pored informacija o ciljevima inicijativa, takođe se razgovaralo i o strukturi partnerstava, obzirom da su partneri na inicijativama kako jedinice lokalne samouprave sa ovog regiona, tako i druge javne institucije, predstavnici civilnog sektora, predstavnici MSP sektora, individualni poljoprivredni proizvođači, građani, udruženja žena, Kancelarije za mlade.  Kroz povezivanje partnera na pomenute 2 inicijative, može se zaključiti da je funkcionalni region Mačva tesno povezan sa kolubarskim okrugom, i da praktično Mačva i Kolubara predstavljaju funkcionalni region u smislu koji definiše ovaj projekat.

Prisutni građani na sastancima su se vrlo pozitivno izjasnili vezano za ovaj projekat i najviše su isticali da je ovakvo šire partnerstvo nešo ključno što je nedostajalo našem regionu u prethodnom periodu. Istaknuto je da jedinice lokalne samouprave treba da budu faktor povezivanja između sebe, kako bi na taj način dali primer i drugim stejkholderima u lokalnim zajednicama da je neophodno formirati šira međuopštinska, regionalna partnerstva koja za cilj imaju unapređenje stanja u svim oblastima društvenog života svake pojedinačne zajednice. Svakako, opšti zaključak posle održanih sastanaka jeste da je realizacija inicijativa velika šansa za bolju povezanost regiona i priprema za izradu i drugih projekata u narednom periodu. Posebno je pohvaljen fokus donatora na uključivanje žena i mladih u ruralnim područjima kroz ove inicijative, jer se mali broj projekata i programa  sprovednih u ovom regionu  bavio na ovakav način tim veoma bitnim pitanjem za ruralna područja.