Састанци са грађанима на промоцији иницијатива у функционалном региону Мачва

1644
sastanci-sa-gradjanima2

У оквиру пројекта Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC), а спроводи конзорцијум партнера који чине NIRAS (Пољска, Данска), FAOW (Пољска) и Partner Solutions (Србија) у периоду од 23.септембра до 14. октобра одржане су састанци на којима су грађанима, представницима удружења и цивилног сектора, индивидуални пољопривредни произвођачи, представници институција  информисани о  иницијативама које су идентификоване на територији функционалног региона Мачва.

Састанци су одржани 23. септембра у Лозници, 26. септембра  у  Малом Зворнику, 04. октобра у  Љубовији, 05. Октобра у  Осечини,  10. октобра у Крупњу, 13. октобра у  Ваљеву, и 14.октобра у Богатићу.  Укупно је на овим састанцима присуствовало 125 учесника.

Присутни на  овим састанцима имали су прилику да се упознају са иницијативама које су настале у периоду од 20. јуна 2016. кроз консулатативни процес спроведен кроз низ активности – састанци, информисање путем средстава јавног информисања, комуникације са јединицама локалне самоуправе, а које доприносе руралном и регионалном развоју ове функционалне регије.

Пројектна иницијатива „Унапређење туризма у функцији руралног и регионалног развоја на територији мачванског и колубарског округа“ идентификована је путем консултативног процеса који је спроведен кроз институционални оквир РРА Лозница  и то кроз састанке спроведене са заинтересованим странама у неколико сектора: јавни сектор (представници туристичких организација партнерских општина ), пољопривреда (регистрована пољопривредна газдинства, произвођачи хране, удружења пољопривредника, удружење жена, бициклистичка удружења), заштита животне средине, као и друге јавне службе од интереса. Кроз процес идентификације Пројектне иницијативе консултовани су национални развојни документи који третирају питања руралног и регионалног развоја, као што су: Стратегија развоја туризма Републике Србије, Национални програм за пољопривреду и рурални развој Републике Србије 2015 – 2020, Национална стратегија одрживог развоја Србије, Стратегија пољопривреде и руралног развоја републике Србије за период 2014-2024., Национална стратегија за младе и Стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности, Национални приоритети за међународну помоћ за период 2014-2017. Током процеса идентификације Пројектне иницијативе подразумевано је  уважавање приоритета ПРРРС СДЦ програма, на начин да предложена иницијатива успоставља функционални територијални развој, подстиче ендогени развој и превазилази административне границе, омогућује широка партнерства и партиципативност заинтересованих страна, могућност примене иновација и технолошког развоја, увећава регионалну конкурентност, атрактивност за страна и домаћа улагања, већу запошљивост, могућност финансирања од стране ЕУ у каснијим фазама реализације, очување природних ресусрса и позитиван утицај на животну средину, оснаживање утицаја и активности страна које учествују, као и утицај иницијативе на родну равноправност и положај младих. 

sastanci-sa-gradjanima3

Општи циљ иницијативе се свакако односи на постављање чврстих темеља за даљи развој туризма и стварање позитивне климе за сарадњу на нивоу регије, односно формирање функционалног региона, што ће између осталог, имплицирати много веће могућности за добијање средстава за пројекте из ЕУ фондова у наредном периоду. Само партнерство је иновативно у смислу да су први пут на овакав начин различите категорије учесника окупљене на овом простору препознајућиопшти  интерес од заједничке сарадње и свесни су да свако својим уделом у иницијативни може значајно да допринесе да се формира јединствен и препознатљив производ који ће брендирати регион.

Ова  иницијатива  око себе окупља  33  партнера.

Иницијатива „Унапређење производње и прераде лековитог и ароматичног биља и јагодичастог воћа у функцији заустављања миграторних процеса и девастације села“ је идентификована путем консултативног процеса који је спроведен кроз институционални оквир РРА Лозница  са ПССС „Пољосавет“ Лозница, кроз билатералне састанке спроведене са заинтересованим странама у неколико сектора: пољопривреда (примарни пољопривредни произвођачи и предузетници у пољопривреди, удружења пчелара, малинара), јавни сектор (представници локалних самоуправа и јавна предузећа од интереса за иницијативу), друге јавне службе од интереса као и са представницима постојећих организација цивилног друштва.

Иницијатива представља одраз функционалног простора и комлексности односа у оквиру тог простора, који постоје између различитих актера.Кроз процес идентификације Пројектне иницијативе консултовани су национални развојни документи који третирају питања руралног и регионалног развоја, као што су: Стратегија пољопривреде и руралног развоја републике Србије за период 2014-2024., Национални програм за пољопривреду и рурални развој Републике Србије 2015 – 2020, Национална стратегија одрживог развоја Србије, Програм ИПАРД ИИ, Национални приоритети за међународну помоћ за период 2014-2017.

Приликом идентификације Пројектне иницијативе уважавани су приоритети ПРРРС СДЦ програма, на начин да предложена иницијатива успоставља функционални територијални развој, омогућује широка партнерства и партиципативност заинтересованих страна, могућност примене иновација и технолошког развоја, атрактивност за страна и домаћа улагања, већу запошљивост, могућност финансирања од стране ЕУ у каснијим фазама реализације, очување природних ресусрса и позитиван утицај на животну средину, као и утицај иницијативе на родну равноправност и положај младих.

Ова иницијатива око себе окупља 30  партнера.

sastanci-sa-gradjanima4

 Поред информација о циљевима иницијатива, такође се разговарало и о структури партнерстава, обзиром да су партнери на иницијативама како јединице локалне самоуправе са овог региона, тако и друге јавне институције, представници цивилног сектора, представници МСП сектора, индивидуални пољопривредни произвођачи, грађани, удружења жена, Канцеларије за младе.  Кроз повезивање партнера на поменуте 2 иницијативе, може се закључити да је функционални регион Мачва тесно повезан са колубарским округом, и да практично Мачва и Колубара представљају функционални регион у смислу који дефинише овај пројекат.

Присутни грађани на састанцима су се врло позитивно изјаснили везано за овај пројекат и највише су истицали да је овакво шире партнерство нешо кључно што је недостајало нашем региону у претходном периоду. Истакнуто је да јединице локалне самоуправе треба да буду фактор повезивања између себе, како би на тај начин дали пример и другим стејкхолдерима у локалним заједницама да је неопходно формирати шира међуопштинска, регионална партнерства која за циљ имају унапређење стања у свим областима друштвеног живота сваке појединачне заједнице. Свакако, општи закључак после одржаних састанака јесте да је реализација иницијатива велика шанса за бољу повезаност региона и припрема за израду и других пројеката у наредном периоду. Посебно је похваљен фокус донатора на укључивање жена и младих у руралним подручјима кроз ове иницијативе, јер се мали број пројеката и програма  спроведних у овом региону  бавио на овакав начин тим веома битним питањем за рурална подручја.