Promocije aktuelnih programa podrške privredi u 2021. godini

1936

U periodu januar – mart 2021.godine akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica održala je  tri promocije aktuelnih programa podrške privrednicima i preduzetnicima. 

U januaru mesecu u Loznici promovisani su javni pozivi Razvojne agencije Srbije i to  Program  podrške privrednim subjektima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija  kao i Program podrške privrednim društvima  za za promociju izvoza.

U mesecu februaru u Krupnju promovisani su  Program podsticanja razvoja preduzetništvakroz finansijskupodršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini kao i Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021 godini koji se realizuju preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

Javni poziv za paket usluga za mlade i žene preduzetnice promovisan je u mesecu martu u Loznici.  Paket usluga za mlade podrazumeva pomoć stručnog lica iz ARRA mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 30 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obavezne obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Paket usluga za žene preduzetnice podrazumeva pomoć stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Promocije aktuelnih programa su deo usluga koje akreditovane regionalne razvojne agencije sprovode kao aktivnost u  okviru realizacije seta standardizovanih usluga, i obuhvataju organizovanje promotivnih skupova, info-dana, promocija aktuelnih  javnih poziva za podršku privrednicima i preduzetnicima putem lokalnih i nacionalnih medija.