Промоције актуелних програма подршке привреди у 2021. години

1947

У периоду јануар – март 2021.године акредитована регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине ДОО Лозница одржала је  три промоције актуелних програма подршке привредницима и предузетницима. 

У јануару месецу у Лозници промовисани су јавни позиви Развојне агенције Србије и то  Програм  подршке привредним субјектима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија  као и Програм подршке привредним друштвима  за за промоцију извоза.

У месецу фебруару у Крупњу промовисани су  Програм подстицања развоја предузетништвакроз финансијскуподршку за жене предузетнице и младе у 2021. години као и Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021 години који се реализују преко Фонда за развој Републике Србије.

Јавни позив за пакет услуга за младе и жене предузетнице промовисан је у месецу марту у Лозници.  Пакет услуга за младе подразумева помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 30 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, обавезне обуке „Обука за почетнике у пословању”, једне/више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

Пакет услуга за жене предузетнице подразумева помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

Промоције актуелних програма су део услуга које акредитоване регионалне развојне агенције спроводе као активност у  оквиру реализације сета стандардизованих услуга, и обухватају организовање промотивних скупова, инфо-дана, промоција актуелних  јавних позива за подршку привредницима и предузетницима путем локалних и националних медија.