Promocija Godine preduzetništva u Krupnju

2763
godina-preduzetnistva-krupanj1

Akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO Loznica je 10. maja održala promociju Godine preduzetništva u  Krupnju, u zgradi Opštinske uprave.

Godina preduzetništva 2016 je veliki paket različitih programa države čiji je cilj da se ojačaju preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga, do određenog nivoa, već razvili i pruži finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj preduzetničkog duha.

Strateško opredeljenje Vlade Srbije je razvoj konkurentne privrede koja, kao i sve razvijene i uspešne ekonomije modernog sveta, počiva na idejama privatne inicijative, preduzetničkog duha i društvenog konsenzusa o važnoj ulozi države i čitavog društva u podsticanju takvih vrednosti i dugoročnih politika.  Zbog toga je 2016. godina, sa stanovišta države, proglašena Godinom preduzetništva. Tokom ove godine biće paralelno sprovedeni vrlo konkretni paketi pomoći privatnom sektoru zasnovanom na preduzetničkom pristupu, ali i vođena strateška akcija pokretanja talasa najšireg društvenog napora za inaugurisanje principa preduzetništva kao načina mišljenja u ekonomiji, obrazovanju, kulturi, državnim politikama i svim najznačajnijim društvenim procesima.

Prisutnim privrednicima predstavljeni su  aktuelni programi za unapređenje poslovanja i javni pozivi koji su raspisani u okviru Godine preduzetništva.  Takođe, promovisana su i dva javna poziva programa za za početnike u poslovanju koji su trenutno aktuelni.