Rezultati Javnog poziva „ Projekta podrške ženskom preduzetništvu u 2015. godini“

1599

Od ukupno 180 prijavljenih MMSP i preduzetnika u vlasništvu i upravi žena, po Javnom pozivu od 9. jula 2015.godine, kvalifikovana je 71 prijava u okviru Projekta podrške ženskom preduzetništvu u 2015. godini. Izabranim MMSP i preduzetnicima se dodeljuju bespovratna finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 10.605.000 dinara.

Nacionalna agencija podržava projekte mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika kroz učešće u finansiranju do 65 procenata troškova konsultantskih usluga za uređenje poslovanja u skladu sa standardima kvaliteta, za poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga, za izradu i implementaciju specijalizovanog softvera, novi dizajn proizvoda i ambalaže, testiranje novih proizvoda, izradu elektronske prezentacije preduzeća, kao i za edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Na osnovu izveštaja Komisije od devet prijavljenih kandidata preko Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine, sredstva su dobila dva preduzeća sa teritorije naše agencije u ukupnom iznosu od 370.000 dinara.