Projekat Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji

1478
prrr

Projekat Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi konzorcijum partnera koji čine NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija), je raspisao poziv za podnošenje prijava za odabir inicijativa (partnerstava) koja će biti podržana tokom 2017/18. godine.

Više informacija o projektu, kao i o kriterijuma odabira možete naći u Smernicama.

Za više informacija o planiranim regionalnim inicijativama (partnerstvima) možete kontaktirati Srboslava Jagodića, 015/876-096,sjagodic@rrappr.rs i  Ivanu Rakočević, 015/876-096, irakocevic@rrappr.rs