Priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama za potencijalne korisnike sredstava „Programa podrške početnicima za započinjanje posla – Start up“ u 2017.godini

977

U  prostorijama Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine, 21-22. avgusta 2017.godine, održana je druga obuka za potencijalne korisnike sredstava „Programa podrške početnicima za započinjanje posla – Start up“ u 2017.godini u okviru kampanje „Kreiraj život“ Razvojne agencije Srbije.

Tema obuke bila je „Priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama“ i obuhvatala sledeće teme:

  1. Svrha poslovnog planiranja 
  2. Važnost izrade poslovnog plana 
  3. Proces pripreme i izrade poslovnog plana 
  4. Saradnja sa bankama 

Obuku je uspešno završilo 12 polaznika.