Представљен нацрт Стратегије развоја туризма општине Љубовија

749

Љубовија има велики туристички потенцијал који треба развити и ставити у функцију на начин који је у интересу становника општине, лица која се баве или ће се бавити туризмом и угоститељством  као и гостију који ће посећивати туристичке садржаје. Општина Љубовија и Регионална развојна агенција Подриња,Подгорине и Рађевине Лозница потписале су Споразум о сарадњи на изради Стратегије развоја туризма општине Љубовија у мају 2019. године. Након тога се приступило изради Стратегије и одржано је 3 састанка радне групе за израду Стратегије коју је именовала општина Љубовија, као и још низ активности на изради овог битног документа.

               25. септембра 2019. године, у Љубовији, одржана је презентација Нацрта стратегије.  Сви присутни имали су прилику да изнесу  своја запажања и сугестије на наведени документ. Састанку је присуствовало двадесет седам представника цивилног, приватног и јаног сектора. 

               У нацрту документа представљени су сви туристички потенцијали општине Љубовија и предлози за унапређење туризма у наредних пет година у сегментима који су препознати као значајни а недовољно искоришћени..

               Након ове презентације Нацрт Стратегије је дат на јавни увид како би што шира јавност била упозната са садржином документа и како би се дала прилика свим заинтересованим странама да доставе евентуалне допуне .

               По завршетку јавног увида, Стратегија ће бити допуњена и приступиће се усвајању документа преко надлежних органа општине Љубовија.