Почеле са радом Међуопштинске радне групе

1910
Medjuopstinske-radne-grupe

У петак 02. октобра одржан је први састанак међуопштинских радних група за инфраструктуру и екологију и заштиту животне средине. На овом састанку је представљен концепт рада међуопштинских радних група, идентификовани су проблеми и презентовано шта је и колико урађено за решавање битних питања за локалне заједнице у наведеним областима. Постигнут је и договор око динамике будућих активности .

Међуопштинске радне групе су замишљене као оперативна и стручна тела која би својим радом требало да идентификују, израде и имплементирају међуопштинске и регионалне пројекте уз сарадњу са Агенцијом и јединицама локалне самоуправе.  Чланове радних група делегирале су општине оснивачи Агенције. За сада формиране су групе за 7 области : инфраструктура, екологија и заштита животне средине, туризам, пољопривреда и рурални развој, енергетика, стратешко планирање и сектор МСП.

До краја месеца октобра планирано је да се одрже конститутивни састанци и преосталих 5 међуопштинских радних група.