Održane 2 obuke za predstavnike MSPP sektora u okviru projekta „Zapadna Srbija – Mađarska – mogućnosti za SMART poslovanje“

1197

27. oktobra 2020. godine u sali Skupštine grada Loznice održane  su  2  obuke za predstavnike MSPP sektora iz Mačvanskog i Kolubarskog okruga na teme -„Internacionalizacija MSPP“ i „Poslovanje na srpskom tržištu“.

Ove obuke realizovane su kao deo aktivnosti na  projektu  „Zapadna Srbija – Mađarska – mogućnosti za SMART poslovanje“koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO, a sprovodi ga regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine Loznica u partnerstvu sa regionalnom razvojnom agencijom „Srem“ iz Rume.

Predavanja u okviru obuka  održali su  eksperti  Daniel Tavčioski i Predrag Mujkić, sa dugogodišnjim iskustvom vezanim za teme internacionalizacije i poslovanja na srpskom tržištu. U okviru obuke  predstavljen je i „Vodič za ubrzan uspeh na stranom tržištu“ nastao tokom realizacije pomenutog projekta. Kontekst projekta je usmeren na pružanje podrške uravnoteženom i društveno-ekonomskom razvoju privrede na prostoru Zapadne Srbije, kroz  jačanje konkurentnosti MSPP  sektora .Sektori u regionu zapadne Srbije koji imaju potencijal da se predstave i ponude na tržištima Mađarske  su sledeći: proizvodnja hrane, proizvodnja papira i predmeta od papira, proizvodnja mašina i opreme, turizam. Fokus ovog projekta je na malim porodičnim kompanijama, preduzećima koja imaju inovativne proizvode, kompanijama u vlasništvu žena ili mladih, kompanijama koje imaju društveno odgovorno poslovanje. Upravo ta ciljna grupa kompanija predviđa primenu stalne podrške i instrumenata za promociju i jačanje preduzetničkog duha.