Održana Obuka za početnike u poslovanju u Malom Zvorniku

1041
slika-obuka-MZ2

Akreditovana regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine je održala dvodnevnu Obuku za početnike u poslovanju  20. i 21. decembra  2016. godine u Srednjoj školi u Malom Zvorniku u okviru standardizovanog seta usluga za 2016. godinu.

Obuka je imala za cilj da polaznici, budući preduzetnici unaprede svoje veštine iz oblasti preduzetništva i odaberu pravi put od ideje do uspešnog preduzetnika i obuhvatala je sledeće teme:

  1. Motivi, osobine i poslovna ideja preduzetnika
  2. Pravna regulativa i poreski sistem
  3. Finansije u poslovanju i poslovni plan
  4. Izvori finansiranja za početnike u poslovanju