Održan drugi ciklus radionica u oblasti zaštita životne sredine koje je organizovala RRA PPR DOO

1853

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine DOO je 7. i 8. juna 2018.godine organizovala druga dva modula obuke „Priprema i implementacija projekta“ za predstavnike javnih komunalnih preduzeća i zaposlene u opštinskim upravama osnivača agencije.

 

Tokom obuke razrađivane su dve projektne ideje iz oblasti zaštite životne sredine koje su usmerene na rešavanje dva identifikovana izazova:

 

1.Organizovano upravljanje otpadom   na teritoriji regije

2.Sistem razdvajanja otpada koji bi doprineo smanjenju količine komunalnog otpada

 

Tokom druga dva modula  reč je bila o izradi matrice logičkog okvira,planiranju resursa,izradi budžeta ,sprovođenju javnih nabavki po pravilima EU i aktivnostima   koji se odnose na implementaciju EU projekata.

Radionicu je vodila Snežana Selaković, konsultant i trener iz agencije „Effective time“ iz Beograda.