Објављен Календар конкурса за 2016. Годину

2053
kancelarija-za-saradnju

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештава јавност да је објавила Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије у 2016. години.

Календар се објављује у циљу благовременог обавештавања организација цивилног друштва о планираним јавним конкурсима за финансирање програмских и пројектних активности цивилног друштва из буџета Републике Србије и АП Војводине, добијања што квалитетнијих пројектних предлога, као и повећање броја потенцијалних корисника буџетских средстава.

Канцеларија обавештава заинтересовану јавност да Календар није потпун и да ће његово попуњавање бити настављено у складу са пристизањем обавештења из институција о планираним јавним конкурсима за 2016. годину.

Канцеларија континуирано од 2013. године прикупља информације о планираним конкурсима и, у складу са прикупљеним подацима, почетком сваке године објављује Календар јавних конкурса.