КОНКУРС ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА – ЈА САМ ОДВАЖНА!

3550

ИКЕА Србија, МастерKард и Фондација Ана и Владе Дивац окупиле су се се око заједничког пројекта „Ја сам ОДВАЖНА!“ усмереног на подршку економском оснаживању жена у Србији. Пројекат има за циљ да допринесе побољшању положаја жена у радном и друштвеном окружењу, градећи равноправност жена и код куће.

У оквиру пројекта реализује се конкурс „Ја сам ОДВАЖНА“ кроз који ће бити подржани бизниси основани од стране жена и/или они које воде жене, као и правни субјекти који запошљавају најмање 50% жена, а који ће кроз овај конкурс отворити најмање једно радно место за жене. Основна делатност правних субјеката који ће бити подржани је производна делатност (играчке, текстилни производи, стари занати, храна, пића/сокови/сирупи, украсни/употребни предмети, производи за децу и сл). Пројекти ће бити одабрани на основу њиховог утицаја на запошљавање жена, релевантности и капацитета за остварење пословног напретка и одрживости након истека пројекта.

Да би могли да се пријаве за додељивање средстава, подносиоци пријаве морају да буду регистровани правни субјекти у власништву жена, они које воде жене или правни субјекти који међу запосленима имају најмање 50% жена. Активности се морају реализовати искључиво на територији Републике Србије.

Следећа правна лица могу да поднесу пријаву на овај конкурс:

  • Микро предузећа
  • Задруге, пољопривредна газдинства
  • Предузетник/ца
  • Предузећа која запошљавају маргинализоване и социјално угрожене жене
  • Удружења грађана која имају мисију да унапређују економску самосталност и положај жена у друштву, а имају комерцијалну активност која запошљава жене

Услови за учешће у конкурсу:

  • да су регистровани у Агенцији за привредне регистре или да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава најмање 2 године од дана расписивања конкурса;
  • да су поднели попуњен пријавни формулар и анексе са потребном пратећом документацијом;
  • да буду директно одговорни за припрему и реализацију пројекта, а не да делују у својству посредника.

Износ подршке:

Правна лица са својом пословном идејом могу да конкуришу за бесповратна средства у распону од 5.000 до 7.000 евра.

Конкурс је отворен од 1.11.2018. до 15.12.2018. године до 17 часова.

Смернице за подношење пријава, као и пријавни формулари могу се преузети са сајта www.divac.com/jasamodvazna, док сва питања у вези са процедуром пријављивања на конкурс можете поставити путем е-маила на jasamodvazna@divac.com или на број телефона 062 77 87 96 радним даном од 12 до 15 часова. Пријава се врши слањем пријавне документације (основне, пратеће и пожељне документације) попуњавањем он-лине форме која је доступна ОВДЕ. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или поштом) неће бити узете у разматрање. Фондација ће сваком приспелом предлогу пројекта доделити редни број, а списак пристиглих пријава биће постављен на адреси www.divac.com/jasamodvazn

Смернице за конкурс                    Пријавни Формулар                             Буџет и Анекс

Финансијска пројекција за наредне 3 године