Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години

2073

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2019. години.

Конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте едукације и тренинга у туризму.

Право на коришћење има дестинацијска менаџмент организација, привредно друштво, односно друга организација и институција чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, а које није индиректни корисник буџета, као и правно лице у коме је Република Србија већински власник и правно лице које управља туристичким простором или објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре.

Такође, право на коришћење бесповратних средстава имају и органи АП Војводина у чијој су надлежности послови из области туризма, као и правна лица основана од стране АП Војводина којима је поверено обављање послова из области туризма, јединице локалне самоуправе у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), туристичке организације као и друга правна лица основана од стране локалне самоуправе којима је поверено обављање послова из области туризма.

Приликом доделе средстава поштоваће се критеријуми који се односе на степен усклађености пројеката са Стратегијом развоја туризма Републике Србије, развојем приоритетних туристичких производа, туристичких простора као и адекватно управљање туристичким ресурсима и развојним процесима у туризму, усклађеност пројекта са важећим планским документима, одрживост пројекта, обезбеђеност суфинарања из других извора и испуњеност уговорних обавеза за средства обезбеђена у ранијем периоду.

Информације о конкурсу и обрасци захтева за коришћење бесповратних средстава могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација mtt.gov.rs.

Захтев за коришћење субвенција и дотација подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства.

Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години

Образац захтева за коришћење субвенција и трансфера за пројекте промоције и унапређења туристичке понуде као и пројекте едукације и тренинга у туризму у 2019. години

Образац захтева за коришћење субвенција за финансирање инфраструктурних пројеката у 2019. години

Образац изјаве 1

Образац изјаве 2