JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANJA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U 2024. GODINI

431

Obaveštavamo sve zainteresovane  klijente da je Razvojna agencija Srbije raspisala Javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024. godini

https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-pruzanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradivacke-industrije-u-2024-godini