Јaвни позив за учешће у пилот пројекту акцелерације „РАСТИ“ у оквиру пројекта „Развој акцелератора у циљу обезбеђивања бољег приступа иновацијама за ММСП- АКЦЕЛЕРАТОР“

4770

Пилот пројекат акцелерације „РАСТИ“ (у даљем тексту: РАСТИ пилот пројекат) реализује Развојна агенција Србије (даље: РАС) у сарадњи са Пословним инкубатором Нови Сад. РАСТИ пилот пројекат се реализује у оквиру Пројекта „Развој акцелератора у циљу обезбеђивања бољег приступа иновацијама за ММСП- АКЦЕЛЕРАТОР“ (у даљем тексту: АКЦЕЛЕРАТОР), који финансира Европска Комисија, у оквиру Транснационалног програма Дунав.

Конзорцијум који реализује пројекат Акцелераторчини 15 партнера из 9 подунавских земаља (Мађарска, Словенија, Аустрија, Чешка, Румунија, Бугарска, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија).

Општи циљ Пројекта АКЦЕЛЕРАТОР је побољшање приступа финансијским средствима за иновације кроз унапређење услова институционалног оквира и одговарајућих инструмената јавних политика кроз развој практичних решења за услуге акцелерације.

Циљ РАСТИ пилот пројекта

Основни циљ РАСТИ пилот пројектаје истраживање и успостављање адекватног механизма акцелерације иновативних малих и средњих предузећа и предузетника (у даљем тексту: ММСПП).

Избор корисника који се пријаве на Јавни позив и поднесу адекватну документацију вршиће се у складу са установљеном процедуром и по дефинисаним критеријума.

РАСТИ пилот пројекат ће бити реализован кроз следеће кораке:

„Мeetup“ подразумева окупљање и предавање са унапред дефинисаном темом. Предавање има за циљ да помогне учесницима да боље разумеју дефинисану тему као и да их умрежи са другим учесницима и омогући им размену знања и искуства. „Мееtup-i“ се формирају око заједничке идеје, интересовања или циља и подразумевају редовна окупљања базирана на непосредној и директној комуникацији. „Мееtup-i“ помажу учесницим: да упознају друге са сличним интересовањима, размене знања и искуства са заједницом, постану део локалне заједнице.
Startup Wеекend је догађај који траје три дана, односно 54 сата у току једног викенда. Првог дана догађаја учесници се упознају, презентују своје идеје и формирају тимове око најбољих идеја које се бирају на основу гласања свих учесника. Другог дана догађаја учесници добијају савете од ментора из успешних и брзорастућих предузећа који са учесницима деле своја искуства. Тимови користе ресурсе и стартуп методологију, коју им је обезбедио организатор, како би своје идеје превели у скалабилне пословне моделе и пронашли подударање између предлога вредности и потреба корисника. Трећег дана догађаја тимови настављају са радом на развоју и тестирању својих пословних модела и припремају презентацију којом ће свој пословни модел представити жирију и публици. Жири је састављен од предузетника, експерата за област предузетништва, дигиталног маркетинга.
„Growth Hackaton“ је догађај који траје 54 сата у току једног викенда. Учесницима Hackatonа ће бити дати на располагање алати неопходни за тестирање, валидирање и раст и развој њихових идеја. У току викенда тимови ће бити изложени интензивним тренинзима и практичном раду који ће пратити менторинг. Последњег дана тимови ће презентовати резултате и правце даљег рада.
Датуми свих догађаја биће благовремено објављени на РАС сајту и сајту Пословног инкубатора Нови Сад.

РАСТИ пилот пројекат ће подржати изабранe стартуп тимове кроз основне и напредне тренинге.
Основни тренинзи биће у функцији развоја њихових пословних идеја, тестирања идеја путем „МВП-а“, развоја предузетничког тима, анализе финансијске исплативости експлоатације идеје, припреме за преговоре са инвеститорима, припреме стратегије изласка на тржиште, припреме презентације пред потенцијалним инвеститорима.Напредни ниво тренинга односи се на области: Раст стартапа (Гроwтх 101), Маркетинг за „стартапе“, Продаја за „стартапе“.
Одабрани корисници добиће и менторинг подршку (7 менторских сесија)из области: Развој пословног модела, Валидација пословног модела, Развој МВП-а и тестирање, Презентација пред инвеститорима, Стратегије изласка на тржиште и стратегије раста, Планирање финансија и Финансије из угла инвеститора.
РАСТИ пилот пројекат ће организовати демо дан на коме ће учесници обука презентовати своје пословне моделе у формату „pitching“ сесија/презентација.
Тренинзи,менторинг и сви догађаји које РАСТИпилот пројекат организује биће одржани у просторијама Пословног инкубатора, Нови Сад. Сви одабрани корисници који се пријаве на Јавни позив сносе путне трошкове до Новог Сада.

Временски оквир

Јавни позив ће бити отворен до 24.02.2019. године.

Тренизи и менторинг ће се реализовати до маја 2019. године.

Презентације пословних модела у формату „pitching“ сесија биће реализоване у другој половини маја 2019. године.

Циљна група и услови за учешће

Пројекат је намењен тимовима (али и појединцима који ће бити у могућности да током програма формирају тим, као и постојећим компанијама које формирају тим запослених који ће радити на њиховој новој идеји) који желе да започну нови пословни подухват базиран на развоју новог високотехнолошког производа а да при томе производ има висок тржишни потенцијал и висок ниво скалабилности, са посебним фокусом на информационо комуникационе технологије и креативне индустрије.

Подносиоци пријава који обављају делатност у оквиру војне индустрије и организују игре на срећу/лутрију немају право да учествују у овом пројекту.

РАС ће одбацити пријаву уколико током процеса оцене, селекције или уговарања утврди да је Подносилац пријаве:

у сукобу интереса;
дао лажне информација или није дао све потребне информације које је РАС захтевао, а које представљају услов за учешће на Јавном позиву.

Начин пријављивања:

Пријава за учешће у РАСТИ пилот пројекту врши се попуњавањем формулара на линку: http://anketa.nstarter.co/index.php/586618?newtest=Y&lang=en

Пријаве морају бити попуњене/достављене најкасније до 24.02.2019.године до 15.30h.

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

Процедура спровођења

РАС утврђује критеријуме, формулар, као и механизме за праћење и контролу имплементације.

РАС расписује Јавни позив за учешће. Јавни позив садржи информације о РАСТИ пилот пројекту: податке о врсти подршке, услове за подношење пријаве, начин подношења пријаве, поступак и начин оцењивања.

Евалуација пријава врши се на основу следећих критеријума: искуство тима, циљно тржиште, развијеност идеје, начин дистрибуције, начин освајања тржишта, начин генерисања прихода, кључни ресурси, кључне активности, кључни партнери, трошкови.

Директор РАС решењем образује Комисију коју чине запослени РАС. Комисији присуствује и представник Пословног инкубатора Нови Сад као стручни члан без права гласа. Комисија врши проверу поднетих пријава, оцењује, и селектује пријаве према утврђеним критеријумима. Комисија даје предлог групне одлуке директору РАС.

Директор РАС доноси коначну одлуку о поднетој пријави.

Све додатне информације можете добити слањем упита на електронску адресу: accelerator@ras.gov.rs