ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ГЕОГРАФСКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

2453

Позив је отворен до 30. децембра 2018. године.

Детаље у вези са јавним позивом и документацију неопходну за
подношење пријаве можете преузети на интернет страници Програма преко
следећег линка:

Јавни позив за развој ГИС-а