Јавна набавка за подношење понуде за обуке у пчеларству

1738

Јавни  позив за подношење понуде у поновљеном поступку јавне набавке услуга мале вредности СДЦ1/2017/13-обука за почетнике у пчеларству можете погледати:

Одлука и позив

Тендерска документација