Inovacioni vaučeri – nova usluga za mala i srednja preduzeća

1329

Program je namenjen malim i srednjim preduzeća kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih institucija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailazi u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće. Odnosno, mala i srednja preduzeća mogu angažovati javnu naučnoistraživačku instituciju za sledeće usluge….

Detaljnije na sledećem linku:

http://www.inovacionifond.rs/program-inovacionih-vaucera/