Fond ambasadora SAD za očuvanje kulturne baštine prihvata predloge za zaštitu kulturnih dobara

1850

Fond ambasadora SAD za očuvanje kulturne baštine (AFCP) objavio je da prihvata predloge za zaštitu kulturnih dobara do 22. novembra 2018. godine.

Sve finaliste koji budu osvojili grantove pismeno će obavestiti ambasada SAD.

AFCP je osnovan kako bi pomogao zemljama u očuvanju kulturnog nasleđa i demonstriraju poštovanje prema drugim kulturama u SAD. AFCP ima za cilj očuvanje kulturnih lokacija ili objekata koji imaju istorijski ili kulturni značaj za kulturno nasleđe Srbije.

Predlozi se mogu podneti radi očuvanja spomenika kulture (istorijske građevine i lokacije, sveta mesta, spomenici i arheološka nalazišta), kulturne objekte i kolekcije iz muzeja, kulturnog objekta ili slične institucije (arheološki i etnografski predmeti, slike, skultpure, rukopisi, fotograske i filmske zbirke i opšte aktivnosti konzervacije muzeja), formi tradicionalne kulturne izrade (tradicionalna muzika, rituali, znanje, jezik, ples, drama i zanati).

AFCP daje prioritet projektnim aktivnostima u skladu sa međunarodnim standardima za očuvanje kulturnog nasleđa. Odgovarajuća aktivnost očuvanja je ona koja štiti vrednosti lokacije, predmeta ili sakupljanja ili oblik tradicionalnog kulturnog izraza, kako ih shvataju zainteresovane strane. Zainteresovane strane mogu uključiti nacionalne, regionalne ili lokalne vlasti u kulturi, lokalnu zajednicu i druge sa zainteresovanim stranama i rezultatom projekta.

Za više informacija pogledajte OVDE.