Дијалогом до решења за заштиту пчела

1999

У оквиру Пројекта јавно-приватни дијалог за развој, 11. октобра 2018. године у Београду је одржана радионица за израду Акционог плана Тематске радне групе за заштиту пчела. Кроз дијалог представника јавног и приватног сектора дефинисани су кораци које је потребно предузети у циљу решавања проблема тровања пчела, који не само да угрожава пчеларе и пољопривреднике, већ погађа интересе читавог друштва.

“ Због недовољне свести о угрожености пчела и важности њиховог очувања, недостатака у прописима или у њиховој примени, пчеларство у Србији суочено је са низом изазова који захтевају хитно решавање,” изјавио је Родољуб Живадиновић, председник СПОС-а. “До тровања пчела најчешће долази због неправилне и несавесне употребе пестицида од стране пољопривредника, као и због и нелегалне продаје и дистрибуције ових средстава. Овај проблем појачан је недовољним бројем инспектора, па се тровање пчела дешава релативно често, а тешко је доказиво. Такође, до тровања пчела долази и услед запрашивања комараца са земље и из ваздуха средствима која су отровна за пчеле, па је у том смислу потребно наше прописе прилагодити европским по којима је примена средстава против комараца из ваздуха забрањена још од 2011. године због штетног дејства које та метода има по здравље људи и животну средину, објаснио је Живадиновић
На радионици је закључено да су кључни кораци за смањење овог проблема боља едукација пољопривредника о опасностима коришћења пестицида, јачање кадровских капацитета инспекцијских органа у погледу броја инспектора и обучености, пооштравање санкција за третирање биљака на начин који је противан прописима и отрован за пчеле, усклађивање домаћег законодавства са прописима Европске уније у вези са забраном запрашивања комараца авио-методом и примена ових одредби, или увођење третмана комараца средствима која нису отровна за пчеле.

Чланови Тематке радне групе за заштиту пчела су представници Савеза пчеларске организације Србије, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства за заштиту животне средине, Министарства здравља, Републичког секретаријата за јавне политике, Општине Рача, као и представници НАЛЕД-а.

Извор: НАЛЕД