Програм подршке привредницима кроз италијанску кредитну линију

1701

Након веома успешне реализације прве Кредитне линије, Италијанска Влада је одобрила и Програм друге Кредитне линије у вредности од 30 милиона евра, који у Србији имплементира Амбасада Италије заједно са Министарством Финансија Србије. Сврха Кредитне линије је да преко домаћег банкарског система допринесе економском расту Србије кроз подстицање развоја приватног сектора и проширење односа са Европском унијом, као и да помогне у унапређивању основних локалних услуга које пружају јавна комунална предузећа, кроз лакши приступ кредитним средствима која се одобравају по повољним условима. Овај Програм реализује се преко девет локалних банака.

У Програм су уведене одређене олакшице, па тако сада корисници италијанске кредитне линије могу бити и предузетници и сва предузећа регистрована у Србији, без обзира на држављанство власника компаније.

Износ кредита креће се од 5.000 евра до 1 милион евра за микро предузећа и предузетнике, за мала и средња предузећа од 50.000 до 1 милион евра, а од 150.000 до 2 милиона евра за јавна комунална предузећа.

Најмање 70% кредита мора се искористити за куповину опреме, технологије, техничке помоћи, резервних делова и индустријских лиценци италијанске производње, док је највише 30% износа могуће искористити за покривање локалних трошкова и обртних средстава неопходних за потребе инвестиционог пројекта.

Средства из италијанске Кредитне линије могу се искористити и за куповину половне опреме директно од италијанских добављача, али и од локалних дистрибутера.

Сва опрема купљена овим средствима ослобођена је плаћања ПДВ-а.

 За више информација посетите сајт: www.italiancreditlineserbia.org