Održana promocija Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu

3889

26. januara 2017. godine u prostorijama Omladinskog centra u Loznici, Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine Loznica održala je promociju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za  2017.godinu za predstavnike lokalnih samouprava sa teritorije Mačvanskog i Kolubarskog okruga.

Podnosilac prijave projektapo ovom programu  je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta.

Cilj Programa je podrška razvoju poslovne infrastrukture, stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Program se realizuje kroz meru unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju povezivanja poslovnih zona sa okruženjem i meru infrastrukturnog opremanja poslovnih zona.

Za realizaciju ovog Programa predviđena su sredstva u visini od 365.824.000,00 dinara.

Rok za prijavu projekata je 2. februar 2017. godine.