Konkurs za novi, deveti ciklus nacionalnog programa „Pokreni se za posao“ koji sprovodi udruženje ENECA

2390

Pravo učešća na konkursu imaju svi građani koji žele da pokrenu sopstveni biznis, ali i oni koji već imaju registrovano poslovanje, a žele da ga unaprede kroz uvođenje inovativnih i održivih pristupa u poslovanju, standardizaciju i optimizaciju svojih poslovnih aktivnosti.

Detaljnije na sledećem linku:

https://pokrenisezaposao.rs/vesti/prezentacije-programa-pokreni-se-za-posao-tokom-decembra/