UNDP – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ OБУКЕ „ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИЗВОЗНИХ КАПАЦИТЕТА АГРОБИЗНИС КОМПАНИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ “

4268

Предмет конкурса: избор агробизнис компанија/задруга/удружења произвођача чији ће представници учествовати у програму обуке који има за циљ развој постојећих и даље унапређење извозних капацитета.

Област јавног конкурса: развој пољопривреде и прехрамбене индустрије.

Општи циљ јавног конкурса: унапређење извозних потенцијала агробизних сектора у Републици Србији са циљем даљег побољшања спољнотрговинског биланса у сектору пољопривреде и прехрамбене индустрије.

Приоритетне тематске области у оквиру тренинг програма су:

 • унапређење пословања и извозних перформанси агробизнис компанија;
 • извозна стратегија и приступ новим тржиштима;
 • анализа понуде и потражње;
 • законска регулатива, прописи и захтеви за извоз производа на инострана тржишта;
 • развој нових производа;
 • стратегија пословног преговарања;
 • стандарди квалитета и сертификовање;
 • маркетинг, брендирање производа, дизајн, паковање и обележавање.

Општи услови учешћа: учесници тренинга могу бити представници извозно орјентисаних компанија/задруга/удружења произвођача регистрованих на подручју Републике Србије и уписаних у Агенцији за привредне регистре који се баве производњом и прерадом воћа, поврћа, меса и млека.

Општи подаци о тренинг програму:

 • тренинг програм је део активности у оквиру пројекта „Помоћ за трговину – подршка развоју производних капацитета агроиндустријског сектора у Србији“ који финансира Влада Руске Федерације, а који имплементира Програм за развој Уједињених нација (УНДП);
 • планирано је одржавање 10 дводневних обука у периоду септембар – новембар 2017;
 • планирано је учешће 20 учесника у оквиру једне дводневне обуке, 200 учесника укупно за целокупан програм обуке;
 • након завршетка програма, биће одабрано до 10 најбољих компанија којима ће пројекат обезбедити стручну консултантску помоћ у погледу сертификовања и увођења међународно признатих стандарда квалитета. Компаније ће саме финансирати неопходне инфраструктурне промене.

Пријављивање на конкурс: попуњен упитник (у прилогу овог позива) потребно je послати на електронску адресу  milica.tosic@undp.org најкасније до 1. септембра 2017. године.

Упитник можете преузети – овде

Тренинг за изабране кандидате ће бити бесплатан