Регионални потенцијали у функцији развоја Србије

423

Међународна научна конференција о регионалном развоју се одржава 11. и 12. децембра 2014. године у Сава центру у Београду (Милентија Поповића 9).

Дводневна конференција има за циљ да укаже на потенцијале региона у функцији развоја Србије, као и на научна решења у реализацији развојних пројеката у области регионалног развоја.

Учесници и гости на Конференцији су представници Владе Републике Србије, представници државних институција и регионалних развојних агенција из држава Западног Балкана, Европске комисије, европских финансијских институција, међународни донатори, представници локалних самоуправа, представници академске заједнице и невладиних организација.

Првог дана конференције се одржава међународни научни скуп „Политика регионалног развоја: Научно утемељење и емпиријски резултати“ на ком ће се представити примери примене научних решења у реализацији развојних пројеката у области регионалног развоја, а који су резултат заједничког рада научних институција, универзитета и привреде.

Тема другог дана конференције је политика регионалног развоја у Србији и државни програми подршке, улога локалних самоуправа у процесу регионалног развоја и унапређењу њених капацитета за коришћење међународних фондова. Биће речи и о међународној перспективи Србије и међународним изворима финансирања за одрживи развој, као и о потенцијалу руралног развоја. Један од циљева Конференције је и да се укаже на значај интензивније сарадње Републике Србије у процесима развоја са суседним државама и пoвeзaвање у вeликe интeгрисане развојне прoцeсe зa јачање eкoнoмиje у склопу Јадранско-јонске и Дунавске стратегије.

Програм конференције