Промоција Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години у Љубовији

551
dodela-opreme-Ljubovija

У петак 25. децембра Регионална развојна агенција одржала је промоцију Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години у Љубовији.  Овај програм спроводи Министарство привреде , у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој и одабраним пословним банкама :

1.    ERSTE BANK AD, Нови Сад

2.    BANCA INTESA AD, Београд

3.    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA AD, Београд

4.    UNICREDIT BANK SRBIJA AD, Београд

5.    PROCREDIT BANK AD, Београд

Укупнo расположива средства за реализацију Програма износе 200.000.000,00 динара.

Општи циљ Програма јесте повећање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему, кроз учешће у суфинансирању набавке следеће опреме:

Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава за набавку опреме код једне банке.

Корисници бесповратних средстава

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1. правна лица, регистровани у Агенцији за привредне регистре као привредна друштва или  задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013)  према финансијским извештајима за 2014. годину, као и

2. предузетници који воде двојно књиговодство, регистровани у Агенцији за привредне регистре, разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013) према финансијским извештајима за 2014. годину..

Финансијски оквир

Привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима банке укључене у реализацију Програма условно одобре кредит могу остварити право на суфинансирање до 25% трошкова набавке опреме. Привредни субјекат је у обавези да обезбеди 5% учешћа, док ће се преосталих 70% вредности инвестиције обезбедити из кредита пословних банака укључених у спровођење овог Програма. Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од вредности опреме не може бити мањи од 250.000,00 динара, нити већи од 2.500.000,00 динара.

Наставак овог Програма очекује се и у 2016. години