Промоција Јавних позива за подршку сектору МСПП у Лозници

607

Промоција Јавних позива за подршку сектору МСПП у Лозници

У среду 17.04.2019. године у Лозници представници Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине ДОО одржали су промоцију  Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. и Програм пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије  у 2019.години.

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама. Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње и извођење грађевинских радова , и то:

1) производне опреме и/или машина;

2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;

3) делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара;

4) грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Привредни субјекти који задовоље услове могу остварити право на суфинансирање до 25% нето вредности набавке производне опреме. Привредни субјекат је у обавези да обезбеди учешће у висини 5% нето вредности производне опреме, док ће се преосталих 70% нето вредности производне опреме обезбедити из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија.

Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од нето вредности производне опреме не може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара.

Развојна агенција Србије расписала је Јавни позив за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије са циљем унапређења пословног амбијента и подршке несметаном развоју ММСПП која послују у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике.

Право на учешће у Програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, који испуњавају следеће услове:

   1. да су регистровани на територији Републике Србије пре априла 2016. године;

    2. да обављају делатност у оквиру једног од сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике (Прилог 1 – Листа класификационих делатности које су прихватљиве за финансирање по Програму)    3.  да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;