Програми Фонда за развој Републике Србије

2060
  • Програм Фонда за развој Републике Србије за 2015. годину

Детаљније:  http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/Program2015.pdf 

  • Програм Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са полављених подручја за 2015.годину

Детаљније:  http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/program-poplave2015.pdf

  • Програм Фонда за развој Републике Србије за 2014. годину

Детаљније: http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/Program2014.pdf

  •  Програм Фонда за развој Републике Србије за пласирање средстава привредним субјектима на основу посебних аката Владе

Детаљније: http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/ProgramPosebnaAkta2014.pdf

  •  Програм Фонда за развој Републике Србије за субјекте са поплављених подручја

Детаљније: http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/program-poplave.pdf

  •  Програм Фонда за развој Републике Србије о изменама и допунама Програма Фонда за субјекте са поплављених подручја

Детаљније: http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/izmene_program-poplave.pdf

Неопходна документација за Програме Фонда за развој Републике Србије:

 http://www.fondzarazvoj.gov.rs/