Програми Фонда за развој Републике Србије

2478

Дана 01.08.2014. године у Службеном гласнику Републике Србије бр. 81 / 2014 објављен је „Програм Фонда за развој Републике Србије за 2014. годину“ и „Програм Фонда за развој Републике Србије за репрограм кредита, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза за 2014.

 1.  Програм Фонда за развој Републике Србије за 2014. годину. Основни циљеви програма су:
  •    подстицае циљева пословања правних лица и предзетника у Републици Србији;
  •    подстицање запошљавања;
  •    подстицање роизводње;
  •    подстицање одрживог и свеобухватног развоја;

Средства Фонда за развој по овом Програму могу се користити по одређеним приоритетима, у облику кредита / гаранција за предузетнике односно  микро,мала, средња и велика правна лица .

        Детаљније: http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/Program2014.pdf

 1.  Програм Фонда за развој Републике Србије за репрограм кредита, финансијско реструктурирање, реорганизацију привредних субјеката и споразумно регулисање обавеза за 2014.
  Детаљније: http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/ProgramReprogram2014.pdf

Контакт :  Сектор гаранција и кредита, емаил: office@fondzarazvoj.rs  телефон: 011 2629 786, 011 2621 856, 011 3282 193, 011 3283 735.