Потписана Изјава о заинтересованости општина Мачванског округа за сарадњу у оквиру рурално-регионалних иницијатива у Срему

1709
izjava-o-zainteresovanosti

У оквиру програма „Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) у партнерству са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, Министарством привреде Републике Србије и другим државним институцијама и организацијама као и потребе успостављања опште институционалне и функционалне регионалне сарадње потписана је Изјава о заинтересованости општина Мачванског округа за сарадњу у оквиру рурално-регионалних иницијатива у Срему.

Стране потписнице су Град Лозница, општине Богатић и Коцељева и Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине. Иначе  Сремски и Мачвански округ идентификовани као подручја спровођења иницијатива регионалног и руралног развоја  и у овим окрузима је  идентификована заинтересованост јавног, приватног и цивилног сектора за учешће у креирању иницијатива у складу са начелима Програма „Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији“. У претходном периоду је  постојала сарадња општина Мачванског и Сремског округа кроз заједничке пројекте, пројектне иницијативе, облике заједничке организације и повезаности.

Предмет ове Изјаве заинтересованост доле потписаних мачванских општина за јачање партнерства и сарадње са представницима јавног сектора у Сремском округу у области регионалног развоја, и то у следећим рурално-регионалним иницијативама:

  1.  „Модел интегрисаног регионалног развоја заснован на консензусу и широком партнерству заинтересованих страна у области пољопривреде и руралног развоја у региону Срема“
  2. „Подстицај коришћења биомасе интегрисан у систем регионалне подршке развоју обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности региона Срема“
  3. „Модел интегрисаног регионалног развоја заснован на консензусу и широком партнерству заинтересованих страна у области развоја руралног туризма у региону Срема“

Активности предложених рурално регионалних иницијатива  ће имати  утицаја на сеоско становништво односно рурална подручја ових општина;

Суштина потписане Изјаве јесте заједнички рад и подршка при идентификацији и припреми пројеката одрживог регионалног и руралног развоја, а који повезују заједничке природне и инфраструктурне ресурсе у Мачви и Срему, као и међусобна стручна и техничка помоћ у припреми, аплицирању и спровођењу пројеката намењених финансирању из фондова ЕУ, билатералних фондова и националних извора финансирања, затим пренос на мачванске општине позитивне праксе регионалног и међуопштинског развоја у Срему као и умрежавањеса другим заинтересованим странама на републичком, регионалном, локалном нивоу, као и на нивоу ЕУ.