Поново oтворен пријем захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години

37
minprivreda

Министарство привреде обавештава све заинтересоване да je од 23. септембра 2019. године, поново oтворен пријем захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години, који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој РС, јер је након обраде великог броја пристиглих захтева, утврђено да су преостала расположива бесповратна средства у оквиру Програма.

Захтев за доделу бесповратних средстава и кредита код Фонда за развој могу поднети предузетници, микро и мали привредни субјекти и задруге. Пријем захтева за средња правна лица није могућ, с обзиром да су Програмом планирана бесповратна средства за ову намену утрошена. Фонд ће примати искључиво захтеве привредних субјеката који задовољавају услове Програма и који су предали сву неопходну конкурсну документацију.