Одржана обука за почетнике у пословању у Осечини

1877

У средњој економској школи у Осечини одржана је  13.05. и 14.05.2019. године обуку на тему  Почетници у пословању. Предузетишто је значајно како са становишта појединаца који покрећу бизнис како би себи обезбедили егзистенцију тако и за ширу заједницу и економски развој. Због тога је за почетнике важно да се упознају са основним појмовима  приликом регистрације свог привредног субјекта.

Потенцијалним младим предузетници имали су прилику да се упознају са следећим темама:

1.Мотиви и особине предузетника и развој пословне идеје

2.Регистрација привредних субејеката (правни оквир, појам и регистрација)

3.Порески систем

4.Доступни извори финансирања за почетнике у пословању

5.Бизнис план (појам и значај, израда бизнис плана)

Обуку је успешно завршило 20 полазника. Обуке су једна од пет услуга које Агенција кроз Сета стандардиѕованих услуга за ММСПП пружа привреднсим субјектима како би унапредили своје пословање и обезбедили опстанка на тржишту. Поред обука Агенција сваког месеца организује промоције програма Министарства привреде, Фонда за развој РС и Развојне агенција Србије којима се пруза финансијска подршка МСП сектору, затим  прижа информације, саветодавне услуге и услуге  менторинг.