Расписан Јавни позив за – Програм даље подршке развоју МММСП и предузетника у 2016. години

2435
program-podrske-mmmsp

Развојна агенција Србије (РАС) расписала је четврти јавни позив у оквиру Програма Владе Србије „Година предузетништва“. Овога пута ради се о Програму подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа (ММСП) и предузетника.

Укупан буџет бесповратних средстава намењених корисницима на овом програму износи 70.000.000 динара. Расположива средства се одобравају по пројекту у висини до 50% трошкова пројекта, без ПДВ-а, и то у појединачним износима од 50.000 до 300.000 динара. Средства ће бити рефундирана након завршетка пројекта и достављања извештаја и доказа о завршеним активностима. Рок за подношење пријава је 8. јул 2016. године и могу се финансирати и активности које су започете у 2016. години, а нису завршене до тренутка објављивања јавног позива.

Програм се састоји из три компоненте – Унапређење пословања ММСП, у укупном износу од 43.000.000 динара; Подршку женском предузетништву (15.000.000 дин); Подршку ММСП и предузетницима у недовољно развијеним подручјима (12.000.000 дин). Активности које могу бити подржане овим програмом су мплементације стандарда, сертификација или ресертификација, као и добијање знака производа („CE“ знак, еко-знак, FSC CoC, знак органског производа и сл).

Средства се не могу користити за активности који се реализују у војној и дуванској индустрији, трговини, примарној пољопривредној производњи, финансијском сектору, сектору услуга које нису предмет међународне трговине и организацији игара на срећу и лутрија.

Упутство и сви пратећи обрасци доступни су у електронском облику на сајту www.ras.gov.rs, као и на сајту www.godinapreduzetnistva.rs 

 Јавни позив
 Упутство за Програм даљем развоју
 Образац 1
 Образац 2
 Образац 3
 Образац 4