Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма ППР кроз финанс. подршку за почетнике у пословању у 2018. години

2656

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2017. години.

Детаљније информације на следећем линку: