Јавни позив за подношење понуде у поновљеном поступку јавне набавке СДЦ1/2017-8 за набавку вага

2197

Документација за јавни позив за подношење понуде у поновљеном поступку јавне набавке СДЦ1/2017-8 за набавку вага:

Одлука и позив

Тендерска документација