Вредновање рада наше Агенције

1355

Вредновање рада  Акредитоване регионалне развојне  агенције Подриња,Подгорине и Рађевине ДОО  реализовано  је 10.12.2015 .године, доласком теренске контроле Националне агенције за регионални развој, са члановима  Комисије Слободаном Мишковића, Симом Цветићем и  Милошем Ђекићем. Национална агенција за регионални развој  једном годишње врши вредновање рада регионалних развојних агенција за претходну календарску годину у циљу праћења реализације задатака за које су акредитоване у складу са Законом о регионалном развоју .

Услови за вредновање рада Регионалне  агенције су:

1) да је регионална агенција акредитована у складу са Уредбом о утврђивању услова,

2) да је регионална агенција уписана у регистар у складу са Правилником о садржини и изгледу јединственог регистра акредитованих регионалних развојних агенција;

3) да је поднела годишњи извештај о раду и пословању Агенцији и оснивачима;

4) извештај Агенције о обиласку регионалне агенције у складу са Законом;

5) да је поднела податке на обрасцу – Евалуацииони образац;

Критеријуми за вредновање рада

1) институционални критеријум;

2) организациони критеријум;

3) критеријум учинка везан за подршку развоју приватном сектору и регионалном развоју;

4) критеријум везан за промотивне активности;

Интерес за акредитацију је очигледан, јер се чином акредитације РРА постаје субјект регионалног развоја, што је и циљ нашег пословања. Комисија је позитивно оценила наш рад, и целокупну документацију којом се поткрепљују критеријуми из Правилника о вредновању рада Акредитованих регионалних развојних агенција. До краја месеца децембра Агенција ће поднети захтев за обнову акредитације за наредни петогодшњи период.