У Крупњу одржана обука на тему привлачења инвестиција у оквиру пројекта“ Унапређење сарадње и јачање капацитета субјеката регионалног развоја у мачванском и колубарском региону“

2329

Регионална развојна агенција Подрња Подгорине и Рађевине организовала је прву дводневну радионицу у оквиру пројекта“Унапређење сарадње и јачање капацитета субјеката регионалног развоја у Мачванском и Колубарском региону“  које партнерски финансирају РРА ППР ДОО и Развојна агенција Србије.

Радионица је одржана 29.10. и 30.10.2018. године у Крупњу ,а о значају привлачења ивестиција за привреду локалне заједнице као и државе уопше говорио је Радивој Милошевић  ,шеф одсека за ЛЕР  општинске управе Пећинци који има дугогодишње искуство у овој области. На радионици је присуствовало 30 полазника из општина Крупањ, Мали Зворник, Осечина, Љубовија и градова Лознице  и Ваљева који су уједно и партнери Регионална развојна агенција Подриња Подгорине и Рађевине на овом пројекту. Теме које су обрађене на обуци биле су: правни оквир за привлачење инвестиција, маркетинг алати у процесу привлачења инвестиција, процес селекције за директне инвестиције, привлачење инвестиција са аспекта локалних самоуправа и улога КЛЕРова у том процесу, организација посете инвеститора и реализација инвестиционог пројекта. Полазници су имали прилику и да се међусобно упознају и размене искуства из ове области која ће им користити у даљем раду.

Главни циљ пројекта је да се организовањем обука за запослене у РРА ППР ДОО, КЛЕРове и друге запослене у ЈЛС  унапреде њихови капацитети, а у међусобној комуникацији препознају иницијативе које доприносе јачању међуинституционалне сарадње.

Најзначајнији ресурси за привлачење донаторских средстава, подршку привреди и привлачење инвестиција јесу људски ресурси. Без квалитетних, едукованих људских ресурса и оствареног партнерства на регионалном нивоу не може се очекивати већи резултат и развој  Мачванског и Колубарског региона. Такође је значајно да сви кључни актери добију исти квалитет едукације да би се у наредном периоду обезбедила лакша комуникација и синхронизација активности на припреми регионалних пројеката.

Наком завршетка обуке сви полазници обуке посетили су музеј „Старог здања“ . Музејски експонати, распоређени у неколико просторија, представљају прошлост, историју, културу и духовност Крупња и Рађевине, у време Рима, средњег века, па све до Великог рата и Другог светског рата.

Наредна радионица биће одржана у Љубовији 19.11. и 20.11.2018, а тема радионице је Подршка развоју малих и средњих предузећа.