Одржан састанак мреже акредитованих регионалних развојних агенција у Лозници

1846

10.4.2014

Регионална развојна агенција Подриња,Подгорине и Рађевине ДОО Лозница наступила је као домаћин на трећем састанку АРРА у 2014.години. У првом делу састанка представници Националне агенције за регионални развој, директор  Милош Игњатовић и Оливер Огњеновић, Шеф одељења за планирање, припрему и спровођење развојних пројеката и докумената, регистар и развој институционалне инфраструктуре,  сусрели су се са представницима оснивача Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине ДОО Лозница, градоначелником Града Лознице, председницима општина оснивача као и удружења предузетника. Директор Агенције Данијела Марковић присутнима је указала на досадашње активности Агенције као и на активности планиране у предстојећем периоду.

Са становишта Националне агенције за регионални развој као кровне институције у инфраструктури равномерног регионалног развоја у Републици Србији исказана је оптимална подршка за даље активности и пословање Агенције.

Учесници састанка  својим закључцима потврдили су неопходност међусобног повезивања и сарадње свих релевантних актера привредног и друштвеног развоја уз интензивну комуникацију  са постојећом Регионалном развојном агенцијом Подриња, Подгорине и Рађевине на обједињавању и усаглашавању свих ресурса у циљу стварања повољнијег пословног амбијента,отварању нових радних места,развоја неопходне инфраструктуре.

У другом делу састанка,организованог за представнике Акредитованих регионалних развојних агенција Републике Србије, представници  Националне агенције за регионални развој,  представили су Програм подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014.години и са представницима АРРА потписали Уговор о међусобним односима у реализацији Програма унапређења институционалне инфраструктуре- стандардизовани сет услуга  акредитованих развојних агенција у 2014.години.

[widgetkit id=1]