ПРОГРАМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ СА ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА ЗА 2014.ГОДИНУ

3507

   У другој половини 2014.године, Фонд за развој Републике Србије ће део својих активности усмерити на отклањање последица катастрофалних природних непогода-поплава које су задесиле одређена подручја Републике Србијеу 2014. години.

   Право на коришћење средстава фонда имаће привредни субјекти разврстани као микро и мала привредна лица, регистровани у релевантном регистру, са седиштем  или који обављају своје пословање на посебно угроженим подручјима Републике Србије до дана проглашења ванредне ситуације ( 15.05.2014 ). Посебно угрожена подручја у складу са овим Програмом су подручја дефинисана посебним актом Владе Републике Србије која носе два ниво највише категоризације.

Разврставање правних лица врши се у складу са Законом о рачуноводству.

Кредити фонда  могу се користити за кредитирање следећих намена:

  • Куповина нове опреме за пословање.
  • Ремонт постојеће опреме оштећене поплавама,
  • Санација објеката за пословање оштећених поплавама,
  • Финансирање трајних обртних средстава

Кредити се могу одобравати за привредне субјекте из општина које су посебно угрожене поплавама на основу списка посебно угрожених општина одређених од стране релевантних државних институција.

Детаљније у Програму Фонда за развој Републике Србије: http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
Контакт :  Сектор гаранција и кредита, емаил: office@fondzarazvoj.rs  телефон: 011 2629 786, 011 2621 856, 011 3282 193, 011 3283 735

За додатне информације и евентуалну помоћ: Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине ДОО Лозница,  телефон : 015- 876-096 , емаил: sjagodic@rrappr.rs