Промоција Програма подршке привредницима кроз италијанску кредитну линију одржана у Богатићу

1513
program-podrske-privrednicima-bogatic3

30. августа привредницима и предузетницима из Богатића и околине у просторијама општег удружења предузетника Богатић организована је промоција и представљање Програма подршке привреднцима кроз италијанску кредитну линију који у Србији имплементира Амбасада Италије заједно са Министарством Финансија Србије.

Сврха Кредитне линије је да преко домаћег банкарског система допринесе економском расту Србије кроз подстицање развоја приватног сектора и проширење односа са Европском унијом, као и да помогне у унапређивању основних локалних услуга које пружају јавна комунална предузећа, кроз лакши приступ кредитним средствима која се одобравају по повољним условима. Овај Програм реализује се преко девет локалних банака.

У Програм су уведене одређене олакшице, па тако сада корисници италијанске кредитне линије могу бити и предузетници и сва предузећа регистрована у Србији, без обзира на држављанство власника компаније.

Износ кредита креће се од 5.000 евра до 1 милион евра за микро предузећа и предузетнике, за мала и средња предузећа од 50.000 до 1 милион евра, а од 150.000 до 2 милиона евра за јавна комунална предузећа.

Најмање 70% кредита мора се искористити за куповину опреме, технологије, техничке помоћи, резервних делова и индустријских лиценци италијанске производње, док је највише 30% износа могуће искористити за покривање локалних трошкова и обртних средстава неопходних за потребе инвестиционог пројекта.

Средства из италијанске Кредитне линије могу се искористити и за куповину половне опреме директно од италијанских добављача, али и од локалних дистрибутера.

Сва опрема купљена овим средствима ослобођена је плаћања ПДВ-а.