Промоција актуелних програма подршке сектору малих и средњих предузећа у Осечини

876

У уторак 14.05.2019. године у Осечини представници Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине ДОО одржали су промоцију  актуелиних програма подршке сектору маилих и средњих предузећа:

 1. ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ МСП КРОЗ ИНДИВИДУАЛНО УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ У 2019.;
 2. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ У 2019.;
 3. СПРОВОЂЕЊЕ СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА У 2019.ГОДИНИ

Развојна агенција Србије кроз спровођење Програма подршке секторима прерађивачке индустрије има за циљ унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четри области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике. Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

 1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања – сертификација и ресертификација;
 2. Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда;
 3. Набавка и/или имплементација и/или параметризација и/или надградња специјализованог софтвера – „ЕРП“ , која мора обухватити и модуле који се односе на производне процесе.

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 40% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност.Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.

Развојна агенција Србије кроз Програм подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству, обезбеђује институционалну подршку малим и средњим предузећима, која су извозно оријентисана и која желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене. Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

 1. закуп излагачког простора;
 2. изградњу излагачког простора;
 3. административне трошкове (уписнина) и трошкове техничких услуга (прикључак струје и воде, утрошак струје и воде, интернет);
 4. израду промотивног материјала (дизајн и штампу).

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима као суфинансирање у висини до 40% износа оправданих трошкова пројекта, без ПДВ. Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима, кластерима и задругама, а у циљу пружања подршке несметаном развоју и смањења броја неуспешних привредних субјеката, кластера и задруга, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима. 

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и менаџмент/управa кластера и задруга и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.  

Заинтересовани кандидати подносе пријаве у четири категорије:

 • Новоосновани привредни субјекти – не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
 • Постојећи привредни субјекти – регистровани пре марта 2016. године; 
 • Кластери;

Задруге.